Legal notice
 • English
 • Svenska
 • Bosanski
 • Dansk
 • Nederlands
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • 日本語
 • Norwegian
 • Portuguese, Brazil
 • Portuguese, Portugal
 • Español
InnerFade with jquery

LEAQS Sistem će Vam uštediti energiju i zaštititi okolinu

Ukoliko želite da postignete verificirane uštede energije na vašem sistemu za kompresovani zrak, potreban je opšti pregled svih parametara koji utiču na rezultate. Kompresovani zrak je komplikovan medij za upravljanje. Svaka pojedinačna aktivnost na sistemu utječe na drugu. Zato smo mi tu da zajedno sa klijentima obradimo svaki problem kako bi se postigli maksimalni rezultati. LEAQS sistem je sistem koji se najviše koristi u svijetu za kontrolu gubitaka sa blizu 6000 dokumentovanih projekata. Mi radimo zajedno sa svjetskim vodećim korporacijama u skoro svim granama industrije.

Kontaktirajte nas da vam demonstriramo kako možete smanjiti potrošnju kompresovanog zraka i emisiju CO2.