Legal notice
 • English
 • Svenska
 • Bosanski
 • Dansk
 • Nederlands
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • 日本語
 • Norwegian
 • Portuguese, Brazil
 • Portuguese, Portugal
 • Español

Curenje

LEAQS je svjetski vodeći sistem u upravljanju curenjem sa skoro 6000 dokumentovanih projekata iz cijelog svijeta.

Iskustvo i znanje stečeno u svim granama industrije omogućava nam da preuzmemo potpunu odgovornost za kompletan proces upravljanja curenjem. Krečući od otkrivanja curenja pa sve do njihovog popravka i do rezultata koji se u potpunosti mogu provjeriti..

LEAQS međunarodna mreža ekspertize za kompresovani zrak nam omogućava pristup rješenju problema u cijelom svijetu.