Legal notice
 • English
 • Svenska
 • Bosanski
 • Dansk
 • Nederlands
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • 日本語
 • Norwegian
 • Portuguese, Brazil
 • Portuguese, Portugal
 • Español
InnerFade with jquery

LEAQS systemet - världens mest använda system för läckagekontroll

Att nå verklig framgång med läckagekontroll innebär att man skall kunna se besparingen i kompressorrummet och i rena kWh. Allt annat förblir teorier och önsketänkande. Läckagenivåer på mellan 30-50% är inte alls ovanligt som motsvarar kostnader på hundratusentals eller miljonbelopp kronor för många företag. För att nå verklig, dokumenterad framgång krävs ett systematisk arbete med ständiga förbättringar och mätdata för att säkerställa både framgång och lönsamhet.

Vi har erfarenhet av över 9000 dokumenterade projekt och arbetar i ett system som tillgodoser det informationsbehov som krävs för att inte bara hitta läckage utan också få dom reparerade.

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion hur vi kan hjälpa er med att lyckas.

NYHET - Vi introducerar nu Nordens första on-line kurs i Tryckluft - klicka här för att få veta mer http://www.tryckluftsutbildning.se/#kortomtryckluft

Våra kunder innefattar flera av världens största företag inom nästan alla typer av industrier. I Sverige representeras vi av Momentum på närmare ett 30 tal orter och ett rikstäckande nätverk av servicepartners.
Under 2017 kommer nya energibesparande tjänster introduceras. Kontakta oss för en närmare presentation om hur vi kan reducera er tryckluftsförbrukning och CO2 utsläpp. Du kan också beställa Momentums konceptbroschyr via länken nedan.
 

Ny konceptbroschyr från ToolsMomentum

Besparingspotentialen i ert tryckluftssystemTryckluftseminarier 2017