Legal notice
 • English
 • Svenska
 • Bosanski
 • Dansk
 • Nederlands
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • 日本語
 • Norwegian
 • Portuguese, Brazil
 • Portuguese, Portugal
 • Español

Läckagesökning av tryckluftssystem för industrin

Läckagekontroll och läckagesökning av tryckluft

LEAQS systemet har utvecklats av LMS-Nordic och har blivit världens mest använda system för läckagesökning, projektledning och reparation med idag över 9000 fullt dokumenterade projekt i systemet.

Erfarenhet och know-how från i princip alla typer av industrier ger oss möjligheten att ta ansvar för hela läckagekontroll processen.  Från sökning tills dess att läckagen är reparerade och resultaten är fullständigt verifierade. I praktiken innebär det att vi reducerar projekttiden med flera månader. En enkel kalkyl på vad era läckagekostnader är idag per månad och vad era egna resurser skulle kosta visar att vi kan genomföra projektet till en bråkdel av den egna kostnaden och med ett väsentligt bättre resultat.

Ni drar helt enkelt nytta av 17 års specialisering och undviker de misstag andra redan har gjort.

LMS-Nordics internationella nätverk av tryckluftsexpertis ger oss tillgång till problemlösningar baserat på senaste teknologi från hela världen som du som kund drar nytta utav.