Legal notice
 • English
 • Svenska
 • Bosanski
 • Dansk
 • Nederlands
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • 日本語
 • Norwegian
 • Portuguese, Brazil
 • Portuguese, Portugal
 • Español

Mätning & Övervakning

Med de kommande kraven på Energikartläggning så ökar också kraven på mätutrustning för att kunna dokumentera förbättringar och uppnådda resultat. Vi kan hjälpa er med olika typer av mätutrustring anpassade till kommande krav,era behov och inte minst budget. För de företag som siktar på ISO 50001 certifiering har vi lösningar och samarbetspartners som kan hjälpa er från en inledande GAP analys fram till certifiering.
Även om man just nu inte omfattas av att behöva genomföra en Energikartläggningen så är det viktigt att inse att mätning och övervakning av tryckluft sparar energi och ökar driftsäkerheten. Utan tryckluft så stannar produktionen. Med det som bakgrund är det minst sagt märkligt att färre än 10% av företag mäter och övervakar sin förbrukningen av tryckluft. Övervakning av förbrukning är en förutsättning för att öka driftssäkerheten genom att tydligt se när man närmar sig kompressorernas max. kapacitet.
Det är också en förutsättning för kostnadskontroll. Få företag är medvetna om den faktiska kostnaden för tryckluften och att driftsförhållanden är avgörande för effekttiviteten.
Att kunna visualisera sin förbrukning och tryckutveckling innebär också och att man tydligt kan se effekten av de åtgärder man gör i tryckluftssystemet. Resultat av läckagesökningar och fortsatt bevakning av tryckluftsförbrukningen innebär att man kan kontrollera vilket intervall som är mest optimalt.
LMS-Nordic representerar VP Instruments - världsledande på flödesmätning för tryckluft. Vi kan hjälpa er att få fullständig kontroll över tryckluftsförbrukningen. Antingen via temporär- eller permanent mätning on-line i realtid. Besök gärna VP Instruments egen hemsida http://www.vpinstruments.com/ eller beställ broschyren "Hitta besparingspotentialen i ert tryckluftssystem" genom denna länk: http://www.leaqs.com/sv/content/besparingspotentialen-i-tryckluftssystem.
Att mäta är inte bara att veta. Det innebär att man upptäcker områden för besparingspotential. Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om era mätbehov och olika lösningar som möter kraven ställda i Energidirektiven men som också leder till direkta kostnadsreduktioner.