Legal notice
 • English
 • Svenska
 • Bosanski
 • Dansk
 • Nederlands
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • 日本語
 • Norwegian
 • Portuguese, Brazil
 • Portuguese, Portugal
 • Español

Mätning & Övervakning

Med de kommande kraven på Energikartläggning så ökar också kraven på mätutrustning för att kunna dokumentera förbättringar och uppnådda resultat. Vi kan hjälpa er med olika typer av mätutrustring från en flödesmätare till avancerade system som övervakar byggnader och processer helt anpassade till kommande krav,era behov och inte minst budget. 
Att kunna visualisera sin förbrukning och tryckutveckling innebär också och att man tydligt kan se effekten av de åtgärder man gör i tryckluftssystemet. Resultat av läckagesökningar och fortsatt bevakning av tryckluftsförbrukningen innebär att man kan kontrollera vilket intervall som är mest optimalt.
LMS-Nordic representerar VP Instruments - världsledande på flödesmätning för tryckluft. Vi kan hjälpa er att få fullständig kontroll över tryckluftsförbrukningen. Antingen via temporär- eller permanent mätning on-line i realtid. Besök gärna VP Instruments egen hemsida http://www.vpinstruments.com/ eller beställ broschyren "Hitta besparingspotentialen i ert tryckluftssystem" genom denna länk: http://www.leaqs.com/sv/content/besparingspotentialen-i-tryckluftssystem.
Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om era mätbehov och olika lösningar som möter kraven ställda i Energidirektiven men som också leder till direkta kostnadsreduktioner.