Legal notice
 • English
 • Svenska
 • Bosanski
 • Dansk
 • Nederlands
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • 日本語
 • Norwegian
 • Portuguese, Brazil
 • Portuguese, Portugal
 • Español

Optimering

Efter läckagesökning så är optimering av tryckluftssystemet det mest lönsamma man kan göra. LMS-Nordic har tekniker med lång erfarenhet av pneumatik och optimering av tryckluftsapplikationer. En professionell genomgång och kontroll av tryck, blåsapplikationer, flöden och funktioner innebär närmare 25% av besparingspotentialen. Det är förvånande att fler företag inte gör något åt denna besparingspotential.

LMS-Nordic genomför optimeringar med besparingsgaranti - vi tar aldrig mer betalt än vad vi sparar och därmed är det helt riskfritt.  Det tar ingen eller mycket lite tid ifrån er och ni får en komplett rapport som visar hur mycket tryckluft ni kommer att spara och en kalkyl. De flesta förslag och åtgärder har en återbetalningstid inom 6 månader.  Om ni själva inte har personal eller tid så  kan vi även genomföra installation, driftsättning och verifiera besparingarma.

Optimering kan göras när som helst men bör göras i samband med läckagesökning för att skapa större förutsättningar för att reducera arbetstrycket. En reduktion med 1 bar innebär 15% mindre flöde och en energireduktion av 8%. Det innebär också att alla flöden genom oreglerade applikationer reduceras i motsvarande grad. Nu har vi dessutom släppt den helt nya webbaserade tjänsten för optimering. Potential, resultat, kostnader och nödvändiga åtgärder redovisade on-line. 

 Vi har flera exempel där optimering har inneburit att en eller flera kompressorer har kunnat stängas av och flera anläggningar där vi reducerat arbetstrycket med över 1 bar.

Kontakta oss för ett förutsättningslös diskussion med garanterade resultat.