Legal notice
 • English
 • Svenska
 • Bosanski
 • Dansk
 • Nederlands
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • 日本語
 • Norwegian
 • Portuguese, Brazil
 • Portuguese, Portugal
 • Español

Optimering

LMS-Nordic genomför optimeringar med besparingsgaranti - vi tar aldrig mer betalt än vad vi sparar och därmed är det helt riskfritt.  De flesta förslag och åtgärder har en återbetalningstid inom 6 månader.  Om ni själva inte har personal eller tid så  kan vi även genomföra installation, driftsättning och verifiera besparingarma.

Optimering kan göras när som helst men bör göras i samband med läckagesökning för att skapa större förutsättningar för att reducera arbetstrycket. En reduktion med 1 bar innebär 15% mindre flöde och en energireduktion av 8%. Potential, resultat, kostnader och nödvändiga åtgärder redovisade on-line. 

 Vi har flera exempel där optimering har inneburit att en eller flera kompressorer har kunnat stängas av och flera anläggningar där vi reducerat arbetstrycket med över 1 bar.

Kontakta oss för ett förutsättningslös diskussion med garanterade resultat.