Legal notice
 • English
 • Svenska
 • Bosanski
 • Dansk
 • Nederlands
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • 日本語
 • Norwegian
 • Portuguese, Brazil
 • Portuguese, Portugal
 • Español

Tryckluftsutbildning är första steget

Tryckluftsutbildning

Utbildning är det första steget man bör ta om man på allvar vill få ner tryckluftsförbrukningen, spara energi och CO2. Det är också utan tvekan det mest lönsamma.
I höst anordnar vi tillsammans med Energimyndigheten och lokala Energikontor Tryckluftsseminarier om hur man effektiviserar sin tryckluftsanläggning. Närmast Borås den 26/9, Stockholm 12/10 och Örebro 19/10. Seminarierna vänder sig i huvudsak till Tryckluft- och Energiansvariga.
Dessa seminarier är kostnadsfria och blir snabbt fulltecknade. Anmäl er tidigt för att vara säker på plats.
Ladda ner denna PDF för närmare information: http://leaqs.com/sites/default/files/tryckluftsseminarier_hosten_2017.pdf
För övrig personal är det mest lämpligt och mest kostnadseffektivt att få grundkunskaper kring tryckluften on-line. Gå till vår utbildningssida: www.tryckluftsutbildning.se